İletişim Hattı +90 (342) 862 11 26
Mali Politikamız

Mali Politikamız
Bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminin sağlanması, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmektedir.
Mali dönemde öngörülen giderler ve bu giderlerin karşılığını oluşturan gelir kalemleri, tutarları ve açıklamaları ile birlikte Odamız bütçesinde yer alır. Yapılan bu çalışma ile amaçlanan; öngörülmeye çalışılan mali yapı içersinde Odamızın işleyişini sorunsuz devam ettirmesi ve mali riskleri önceden tahmin ederek, hazırlıklı olunması ve verilen hizmetin aksatılmadan devamlılığının sağlanmasıdır.
5174 sayılı Kanun’un vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, kira gelirleri, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda yazılı kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamalar mali politikasını oluşturmaktadır.
Bir önceki aya ait bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu ve mizan her ayın üçüncü haftasında Hesapları İnceleme Komisyonuna sunulur, Komisyonca hazırlanan Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu her ay sonunda yapılan Meclis toplantısında Meclise sunulur. Haftalık harcama listesi, harcaması yapılacakları gösterir liste, personel sağlık harcamalarını gösteren liste ve icra takibi başlatılıp ödemesini yapmış üyelerimize ait listeler haftalık mutat Yönetim Kurulu toplantılarında gündeme alınır.
5174 sayılı kanunun 33. maddesi gereğince, Odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Odayı, Yönetim Kurulu başkanı ile en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin veya Genel Sekreterin ortak imzaları bağlar.

Politikalarımız

İslahiye Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç